10000 έντυπα Α4 ΜΟΝΟ 235 ευρω

Η εκτύπωση των εντύπων είναι δυο όψεων.

Το χαρτί είναι 135 gr.

Η τιμή είναι χωρίς την μακέτα ( δημιουργικό ) και χωρίς δίπλωμα.


© 2014 Powered by IGprofit