5000 έντυπα Α5 ΜΟΝΟ 95 ευρω

Η εκτύπωση των εντύπων είναι δυο όψεων.

Το χαρτί είναι 135 gr.

Η τιμή είναι χωρίς την μακέτα ( δημιουργικό ).


© 2014 Powered by IGprofit