Η πλαστικοποίηση στις επαγγελματικές κάρτες τις κάνει πιο ανθεκτικές στο χρόνο και στην φθορά που προκύπτει από την καθημερινή χρήση τους. Η πλαστικοποίηση μπορεί να είναι ματ ή γυαλιστερή. Η διαφορά είναι ότι στην ματ πλαστικοποίηση μπορείτε να γράψετε πάνω στην κάρτα με στυλό ενώ στην γυαλιστερή όχι.


© 2014 Powered by IGprofit